Admin
 

VrydagbriefSkoolfonds 2019

R820 skoolfonds per leerder per maand vooruitbetaalbaar binne 7 dae na aanvang van nuwe maand. Laaste paaiement November 2019  
R820 registrasiegeld per leerder op eerste skooldag 2019
R9480 per kind per jaar
5% afslag as volle bedrag teen 1 Maart betaal is.
•Registrasiegeld van R820 is verpligtend vir ALLE leerders, skoolgeldvrystelling ingesluit

Skoolfonds beloop  R9480 pj of R820 p/m

Bankbesonderhede vir Internetbetalings:
Naam van rekening   :      Hennenman Primêre Skool 
Bank                      :      Eerste Nasionale Bank
 
Takkode                 :      231035
 
Rek. Nr.                  :      620 485 770 87 
Verw. Nr.                :      Kind se toelatingsnr.

Skooldrag  
Somersdrag
Maandag EN Vrydag

Foto's volg
Somersdrag
Dins - Don

Foto's volg

Wintersdrag:
 Die sweetpak word elke dag tydens winter gedra word

Beleidsdokmente
Kliek op elke dokumente om n kopie daarvan af te laai

Assesseringsbeleid
Finansiële beleid
Toer beleid