Admin
 
Skoolfonds

R790 skoolfonds per leerder per maand vooruitbetaalbaar binne 7 dae na aanvang van nuwe maand. Laaste paaiement November 2018  
R790 boekegeld per leerder op eerste skooldag 2018
R9480 per kind per jaar
5% afslag as volle bedrag teen 1 Maart betaal is.
Boekegeld van R790 is verpligtend vir ALLE leerders, skoolgeldvrystelling ingesluit

Skoolfonds beloop  R9480 pj of R790 p/m

Bankbesonderhede vir Internetbetalings:
Naam van rekening   :      Hennenman Primêre Skool 
Bank                      :      Eerste Nasionale Bank
 
Takkode                 :      231035
 
Rek. Nr.                  :      620 485 770 87 
Verw. Nr.                :      Kind se toelatingsnr.

Skooldrag  
Somersdrag

Maandag EN Vrydag skooldrag
Dins - Don Sportdrag


Wintersdrag:
Seuns: Grys hemp, grys langbroek, das. maroen windbreker, grys kouse en swart skoolskoene
Dogters: Wit hemp. Maroen broek, das, maroen windbreke, wit kouse en swart skoolskoener


Sweetpak. Die sweetpak mag elke dag tydens winter gedra word
Beleidsdokmente
Kliek op elke dokumente om n kopie daarvan af te laai

Assesseringsbeleid
Finansiële beleid
Toer beleid