Admin
 
Skoolfonds
Skoolfonds beloop  R8640 pj of R720 p/m
Bankbesonderhede vir Internetbetalings:
Naam van rekening   :      Hennenman Primêre Skool 
Bank                      :      Eerste Nasionale Bank
 
Takkode                 :      231035
 
Rek. Nr.                  :      620 485 770 87 
Verw. Nr.                :      Kind se toelatingsnr.

Skooldrag  
Somersdrag

Voorbeelde volg


Wintersdrag:
Seuns: Grys hemp, grys langbroek, das. maroen windbreker, grys kouse en swart skoolskoene
Dogters: Wit hemp. Maroen broek, das, maroen windbreke, wit kouse en swart skoolskoener


Sweetpak. Die sweetpak mag elke dag tydens winter gedra word
Beleidsdokmente
Kliek op elke dokumente om n kopie daarvan af te laai

Assesseringsbeleid
Finansiële beleid
Toer beleid